İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davasının feragat nedeniyle reddine ilişkin mahkeme kararı

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114573
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 Esas
Tebligat Konusu
:
RTI SEYAHAT ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NDAN

ESAS NO : 2019/1 Esas
Davacılar FEHMİ SERTDEMİR, İBRAHİM HAKAN ve ARTI SEYAHAT ACENTESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında mahkememizin 2019/1 Esas, 2019/1253 Karar sayılı ve 17/12/2019 tarihli kararı ile ;
"Davanın 13/12/2019 tarihli feragate binaen REDDİNE,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün Merkez-62917 sicil numarasında kayıtlı "Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ile Davacı asiller [22693005186] TC Kimlik numaralı "Fehmi Sertdemir" ve [12608527742] TC Kimlik numaralı "İbrahim Hakan Özyılmaz" haklarında Mahkememizce 12/04/2019 tarihi itibariyle verilen kesin mühlet kararının kaldırılmasına,
Mahkememizce iş bu dava dosyası üzerinden konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve atanan konkordato komiseri "Mustafa YARAN" ın görevine son verilmesine,
İş bu kararın İİK 289/son maddesi yollamasıyla, İİK'nin 288/2.maddesi gereğince ilamına..."
Karar verilmiş olmakla verilen iş bu hüküm fıkrası İİK 289/son yollaması ile İİK'nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 08/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR