ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato davası tensip ara kararının ilanen tebliği

ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093298
Şehir : Elazığ / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 02.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/419 Esas
Tebligat Konusu
:
YASİN MOBİLYA ÇELİK EŞYA İNŞ.NAK.TUR.SAN. TİC.A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ELAZIĞ
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas No:2019/419


Mahkememizin 2018/41- 2019/62 Esas ve karar 18/03/2019 tarihli kararı İstinaf edilmesi nedeniyle, Gaziantep 11. Hukuk Dairesinin 24/10/2019 tarih 2019/1562- 2019/ 1235 esas ve karar sayılı ilamı ile kaldırılarak,Konkordato isteminde bulunan Yasin Mobilya , Çelik Eşya İnş. Nak. Turizm. San. Tic. A.Ş ' ye 24/10/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin Mühlet verildiğinden,
Mahkememizin 27/11/2019 tarihli Tensip ara kararı gereğince;
2018/41 esas sayılı dosyasında 17/12/2018 tarihli Tensip tutanağının 7 ve 8. Maddelerinde belirlenen Tedbirlerin devamına,
İİK.289/4 maddesi gereğince alacaklılar kurulu oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda konkordato komiserinin görüşünün alınmasına ,şayet alacakla kurulunun oluşması gerektiği hususunda görüş bildirildiği ve alacaklara tebliğ edildiği taktirde, Alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların iki haftalık süre içerisinde mahkememize müracaat etmelerine, söz konusu sürenin bitiminden alacaklılar kurulunun oluşturulmasına yönelik ara karar oluşturulmasına,
Kesin mühlet içerisinde konkordato komiseri Selahattin Öz konkordato komiseri olarak görevine devamına, kesin mühlet içinde konkordato komiseri için her bir davacı yönünden aylık 2.500,00 TL ücret takdirine, söz konusu ücretin davacı tarafça 3'er aylık periydotlar halinde peşin olarak mahkeme veznesine depo edilmesine, Komisere aylık periyotlar halinde ücret ödemesinin yapılmasına,
7101 sayılı yasanın 18. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 290/4 maddesi gereğince mahkememizce atanan komiserin özel sicile kaydının uyap üzerinden yapılmasına,
Kesin Mühlet verildiğinin hususunun İİK 289/ son maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere müzekkere ile bildirilmesine ,
Konkordato komiserinin İİK 290. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirilmesine ve 3' aylık periyotlar halinde konkordatonun gidişatı ve konkordato süresi içiresindeki çalışmalar dikkate alınarak konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda mahkememize rapor ibraz etmesine ,
Konkordato komiserinin İİK nın 291 ve 292. Maddelerinden belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde bu hususu derhal mahkememize rapor ile bildirilmesine,
Konkordato komiserinin İİK'ın 290/1. Maddesi gereğince rapor ile birlikte dosyayı mahkememize iade etmesine,
-Raporun kesin mühletin bitiminden en geç 3 ay önce mahkememize teslim edilmesine,
-Raporun sunulması ile birlikte İİK7ın 304/1 maddesi gereğince konkordato hakkında karar vermek üzere duruşma günü belirlenerek söz konusu duruşma gününün aynı madde doğrultusunda tebliğ ve ilanına karar verilmiştir.
İLGİLİ KURUM : YASİN MOBİLYA ÇELİK EŞYA İNŞ.NAK.TUR.SAN.
TİC.A.Ş.
ADRES : İzzetpaşa Mah. Şehit İlhanlar Cad. Vali Muharrem Göktayoğlu İş Merkezi, No:20/5-Elazığ
Harput V.D.V.NO : 9380052483
Mersis No :0938005248300013
Ticaret Sicil No :7979
Kuruluş tarihi : 01/01/1996

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR