BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası kesin mühletin uzatılması kararı

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154394
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1321 Esas
Tebligat Konusu
:
CEM ÖZTÜRK, MURAT SERHAT ÖZTÜRK, SALİH ÖZTÜRK, SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK, ECM MADEN METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ECM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZTÜRKLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZTÜRKLER METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKET
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1321 Esas 17/03/2020


Davacı CEM ÖZTÜRK, MURAT SERHAT ÖZTÜRK, SALİH ÖZTÜRK, SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK, ECM MADEN METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ECM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZTÜRKLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZTÜRKLER METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ mahkememizde görülmekte olan KONKORDATO (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (iik 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı Kanunla Değişik İİK'nun 287/4.maddesi uyarınca;
1-HSK'nun 13/03/2020 tarihli koronavirüsü hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapmış olduğu ilan 1982 Anayasasının 1-2, maddesi 9. Maddesi dikkate alınarak DURUŞMANIN ERTELENMESİNE,
2--Tasdik yargılaması için yeni gün tayin edildiğinde duruşma gününün İİK'nun 288'nci maddesi uyarınca ilan edilmesine ve davacı tarafa tebliğine,
3- İİK 289/3 gereğince İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 786923 sicil nolu borçluECM MADEN METAL TİC. LTD.ŞTİ., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 522497 sicil nolu borçlu ECM METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 184579 sicil nolu borçlu ÖZTÜRKLER METAL SAN. VE TİC. A.Ş.,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 308751 sicil nolu borçlu ÖZTÜRKLER METAL TİC. LTD. ŞTİ.'nin ve davacı şahıslar CEM ÖZTÜRK, MURAT SERHAT ÖZTÜRK, SALİH ÖZTÜRK VE SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK'Everilen KESİN MÜHLETİN sona erdiği 20/03/2020 tarihinden başlamak üzere 2AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
4)Davacı şirket ve şahsın İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
5-28/12/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
6-28/12/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi ve mahkememizin 08/03/2019 tarihli ara kararı gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Prof.Dr.Oğuz Atalay,mali müşavir Teyyibe Afet Başaran, SMM Bağımsız Denetçi Nermin Arıcı'nın GÖREVLERİNİN DEVAMINA,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
DAVACI ŞİRKETLER:
1-786923 sicil nolu borçlu3240427717 vergi numaralı ECM MADEN METAL TİC. LTD. ŞTİ.
2-522497 sicil nolu borçlu 3240319658 vergi numaralı ECM METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.,
3-184579 sicil nolu borçlu 7160003753 vergi numaralı ÖZTÜRKLER METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
4-308751 sicil nolu borçlu 7160003761 vergi numaralı ÖZTÜRKLER METAL TİC. LTD. ŞTİ.
DAVACI ŞAHISLAR
1-CEM ÖZTÜRK-TCN:20359515000
2-MURAT SERHAT ÖZTÜRK-TCN:20368514728
3-SALİH ÖZTÜRK-TCN:20386514144
4-SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK-TCN:20350515382
KOMİSER HEYETİ:
SMM Bağımsız Denetçi Nermin Arıcı - 30674267072
Hukukçu Prof.Dr.Oğuz Atalay - 17936915810
Mali Müşavir Teyyibe Afet Başaran - 12194624504

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR