SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası kesin mühlet kararının ilanen tebliği

SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153017
Şehir : Samsun

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/654 Esas
Tebligat Konusu
:
Gülhan Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Kemal Gülhan, Süleyman Gülhan, Cemal Gülhan, Nurettin Gülhan, Mehmet Gülhan, Mustafa Gülhan
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2019/654 Esas

Davacıların konkordato mühletinin uzatılması talebinin komiser raporu nazara alınarak kabulü ile İİK 289.maddesi gereğince davacılar Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15487 sicil nosunda kayıtlı Gülhan Petrol Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,T.C.:26687433436 nolu Kemal Gülhan, T.C.:26774430508 nolu Süleyman Gülhan, T.C.:26822428914 nolu Cemal Gülhan, T.C.:26753431236 nolu Nurettin Gülhan, T.C.:26819429078 nolu Mehmet Gülhan veT.C.:26759431018 nolu Mustafa Gülhan'a 04/03/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1(Bir) yıl süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Mahkememizin 26/11/2018 tarihli müteferrik kararla davacı şirkete görevlendirilmiş olan Geçici Konkordato Komiserleri YMM/Bağımsız Denetçi Veysel Kayar, Hukukçu Refik Moral ve Makine Mühendisi Yıldız Yapalı Ertürk'ün verilen 1(Bir) yıllık kesin mühlet süresince konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
Mahkememizin 11/10/2019 tarihli müteferrik kararı ile davacılar hakkında verilmiş ihtiyati tedbirlerin 1(bir) yıllık kesin mühlet süresince aynen devamına,
Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize tevdi etmesinden sonra konkordato hakkında bir karar verilmek üzere İİK 304.maddesine göre mahkememizce yargılamaya başlanarak işbu yasa maddesinde yazılı işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildiği ilan olunur. 12/03/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR