İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası karar tebliği

İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180995
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/4 Esas
Tebligat Konusu
:
2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/4 Esas 25/06/2020

Davacı, 2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 24/06/2020 tarihli celsesinde verilen karar uyarınca davacı 2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konkordato talebinin KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE;
A-Rehinli alacaklılar yönünden, yasal koşulların oluşmadığı anlaşılmakla konkordato talebinin REDDİNE;
B- Adi alacaklılar yönünden talebin KABULÜ ile;
1-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 12307/8 sicil numarası ile kayıtlı 2B İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Komiser heyetinin 20/02/2020 tarihli raporunda belirtilen ödeme tablosunun kararın eki sayılmasına, tüm alacaklı ve taksitlerin bu tabloya göre izlenmesine;Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine;
3-Konkordato kapsamında olan borçların tasdik tarihinden itibaren ilk taksit 20/07/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 24 ayda eşit taksit halinde davacı tarafından alacaklılara ödenmesine,
4-Konkordato komiserinin görevine son verilmesine;
5-İİK.nun 306/2 maddesi uyarınca tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Merve Emek’in tasdik karar tarihi itibari ile göreve başlamak üzere projeyi denetim kayyım olarak görevlendirilmesine, Kayyım tarafından borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda 2 ayda bir Mahkememize rapor sunulmasına,Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takdirine, kayyımın göreve başlama tarihinden itibaren ödenecek ücretin konkordato talep eden şirket tarafından karşılanmasına,
6-Kesin mühletin sona ermesi ile kesin mühlet kararı ile doğan ve İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen tüm sonuçların ve mühlet boyunca verilen tüm konkordato tedbirlerinin KALDIRILMASINA,
7-İİK 308/B maddesi uyarınca alacakları itiraza uğramış olan tüm alacaklılara tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde dava açabileceklerinin İHTARINA,
8-İİK 306 son maddesi uyarınca hüküm fıkrasının İİK 288 maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
9-Geçici mühlet öncesi başlatılmış takiplerde henüz paraya çevrilmemiş olan tüm hacizlerin İİK.nun 308/ç maddesi uyarınca DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİNE karar verilmiş olup, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR