BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121940
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/798 Esas
Tebligat Konusu
:
IMG ÇOCUK ÜRÜN VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Hakan Nadir AYTUNÇ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Duruşma Tarihi
:
19.03.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/798 Esas


Davacılar (borçlular )IMG ÇOCUK ÜRÜN VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Hakan Nadir AYTUNÇ'un mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 579704/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) IMG ÇOCUK ÜRÜN VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile 16235397174 T.C. KİMLİK NUMARALI HAKAN NADİR AYTUNÇ HAKKINDA MAHKEMEMİZCE VERİLEN 24/10/2019 TARİHLİ 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 24/01/2020TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA davacıların (borçluların) İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b) 24/10/2019 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan KAMİL AZİZ AKKAYA, MUSTAFA KINACI ve ESİN CİVELEK'in görevlerinin geçici mühletin uzatıldığı süre içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2019/798 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 19/03/2020 günü saat 14:00'da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 23/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR