İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası duruşma gününün ilanen tebliği

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114542
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1009 Esas
Tebligat Konusu
:
• ASYAPI Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • EFETAŞ Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • ÖZLER Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • Bekir Özler • Tuğsan Erkan Özler
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.
Duruşma Tarihi
:
20.02.2020 11:50

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NDAN

ESAS NO : 2018/1009 Esas
Davacılar

  • ASYAPI PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
  • EFETAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
  • ÖZLER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
  • BEKİR ÖZLER,
  • TUĞSAN ERKAN ÖZLER

tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-131683 sicil numarasında kayıtlı "ASYAPI PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ", İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-88247 sicil numarasında kayıtlı "ÖZLER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-185557 sicil numarasında kayıtlı "EFETAŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ile davacı gerçek kişilerden [46744588770] TC Kimlik numaralı BEKİR ÖZLER ve [46741588834] TC Kimlik numaralı TUĞSAN ERKAN ÖZLER hakkında; Mahkememizin 06/01/2020 tarihli "Ek Tensip Tutanağı" ile; İİK 304. Maddesi gereğince, konkordato talebi hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlanmasına karar verilmiş olup;
İİK 304 gereğince kesin mühlet içerisinde karar verilemeyeceği anlaşıldığından İİK 304/ son maddesi gereğince 2 ay süre ile mühlet hükümlerinin devamına karar verilmiştir.
Davacıların konkordato talebi hakkında karar vermek üzere tayin edilen duruşma 20/02/2020 tarihinde saat: 11:50'de, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda yapılacaktır.
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren; davacının konkordato talebinin tasdiki ile ilgili itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini, duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak Mahkememize bildirmek suretiyle, yukarıda belirtilen duruşma gün ve saatinde yapılacak olan duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 06/01/2020
Duruşma Günü: 20/02/2020
Duruşma Saati : 11:50
Duruşma Yeri : İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR