ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato davası duruşma gününün ilanen tebliği

ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093477
Şehir : Tekirdağ / Çorlu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/254 Esas
Tebligat Konusu
:
ERDOĞAN ŞEN, SUAT ŞEN, ŞEN DERİ VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
12.02.2020 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/254 Esas

Davacı ERDOĞAN ŞEN, SUAT ŞEN, ŞEN DERİ VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince: Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı ( mersis no 0803050815200013 )nosunda kayıtlı ŞEN DERİ VE KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK'nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve mahkememizin 2019/254 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12/02/2020 günü saat 10:00' da yapılacağı, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen ilanen tebliğ olunur.27/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR