ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato davası duruşma günü tebliği

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050173
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/277 Esas
Tebligat Konusu
:
PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3 şahıslar
Duruşma Tarihi
:
27.09.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO : 2018/277 Esas

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 354537 numaralı sırasında kayıtlı PRİMER YAPI İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, konkordato talep eden şirket yönünden mahkememizin 26/04/2018 tarihli kararı ile İİK'nun 286. ve 287. maddeleri gereğince 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş, geçici mühlet süresi mahkememizin 24.07.2018 tarihli ara kararı ile 2 ay süre ile uzatılmış, müteakiben mahkememizin 24/09/2018 tarihli kararı ile İİK'nun 287. maddesi gereğince konkordato talep eden şirket için 1 yıllık kesin mühlet verilmiştir. Kesin mühlet süresinin 24/09/2019 tarihinde sona ereceği nazara alındığında, mahkememizce İİK'nun 304/1.maddesi kapsamında kesin mühlet süresi içerisinde konkordato projesinin tasdiki hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, İİK'nun 304/2.maddesi gereğince konkordato komiserler kurulunun gerekçeli raporu doğrultusunda kesin mühlet kararının 24/09/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığından hukukçu PROF. DR. SEMA AYVAZ TAŞPINAR, mali müşavir ALİ DURSUN KOÇ ve inşaat mühendisi NAZIM SAĞLAM 'ın konkordato komiserler kurulu olarak görevinin devamına, kesin mühlet süresinin 6 ay uzatılma döneminde şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserler kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına hükmedilmiştir.
İİK'nun 304/1.maddesi gereğince 27/09/2019 günü saat 10.00'da duruşma icra edilecektir.
İİK'nun 304/1.maddesi gereğince itiraz edenlerin itiraz sebeplerine duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir.
İlanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR