OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200425
Şehir : Osmaniye / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/93 Esas
Tebligat Konusu
:
BOZDOĞAN MADENCİLİK MAK. İNŞ. NAK. SAN .VE  TİC. LTD ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
ALACAKLILARIN ALACAK BİLDİRİMİ


Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/93 Esas sayılı dosya kapsamında Osmaniye merkezli 6002 Ticaret Sicil nolu BOZDOĞAN MADENCİLİK MAK. İNŞ. NAK. SAN .VE TİC. LTD ŞTİ’ ne; 19.12.2019 tarihli ara karar ile 2004 sayılı İİK’nun ilgili maddeleri uyarınca 20.12.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiştir.
Yukarıda belirtilen işletmeden alacaklı olanların alacaklarını, alacağı ihtiva eden belgeleri (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, vs.) ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kat:2 No:222 Fakıuşağı/Osmaniye adresine bizzat yada posta yolu ile bildirmeleri gerekmektedir.
İİK m.229 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından 15 günlük sürenin yine iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı; alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur. 27.07.2020Dr. Öğr. Üyesi Önder UZKARALAR
Konkordato Komiseri

ADRES : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kat:2 No:222 Fakıuşağı/Osmaniye
E-MAİL : onderr01@gmail.com
GSM : 0 536 672 79 39

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR