BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180587
Şehir : Balıkesir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/125 esas
Tebligat Konusu
:
52 Evler Gıda Turizm İnşaat Tic.ve San.A.Ş
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

52 EVLER GIDA TURİZM İNŞAAT TİC.VE SAN.A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2019/125 Esas

1- 52 Evler Gıda Turizm İnşaat Tic.ve San.A.Ş.'ne Balıkesir 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/125 Esas sayılı 07/11/2019 tarihli ara kararı gereği 07/11/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Mahkemenin ara kararıyla hukukçu Oya Kayabay ile Mali Müşavir Mustafa Yılmaz'dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedildiği,

2- Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İİK.nun 299.mad.gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Yılmaz'ın "Altıeylül Mah.Çiğdem Sokak.Hülya Apt.No:12 D:3 Altıeylül/BALIKESİR" adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30, 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği, kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanması ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, sözleşme, defter v.s) asıl veya onaylı örneklerini tevdii etmeleri,

3- Alacak kaydı sırasında;

a)geçici mühlet tarihi olan 10/06/2019 tarihinden önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle,

b)Alacağa faiz işletilmiş ise ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının,

c)(Kanunun kaydına imkan tanıdığı alacaklar bakımından) Alacağın teminatının bulunması halinde, teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin,

d)Yabancı para alacakların da, alacağın hangi tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;

e)Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğinin gösterilip inceleme ve denetime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu;

4-Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği;

5-İİK.m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük yine iş bu ilan tarihinden itibaren başlayacağı, ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğe ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı,

6-Heyetimize alacaklılar tarafından sunulan alacak kayıtlarının dikkate alınacağı, belirtilen kişiler yönünden mükerrer alacak kaydı bulunmasına gerek olmadığı,

7-alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, 52 Evler Gıda Turizm İnşaat Tic.ve San.A.Ş.'nen bilançosundan kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Oya KAYABAY

Avukat-Arabulucu

TEL:0536 283 20 89

MUSTAFA YILMAZ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

TEL:0532 567 1779
0266 241 96 66


52 EVLER GIDA TURİZM İNŞAAT TİC.VE SAN.A.Ş.KAYITLI ALACAKLILAR LİSTESİ

1-Türkiye İş Bankası Balıkesir Şubesi-Hisariçi Mah.Örücüler Cad.No:1/A Karesi/BALIKESİR

2-QNB Finansbank Balıkesir Şubesi- Altıeylül Mah.Ali Hikmet Paşa Cad. No:27-31 Altıeylül/Balıkesir

3-Garanti BBVA Balıkesir Şubesi-Hisariçi Mah.Milli Kuvvetler Cad.No:39 Karesi/Balıkesir

4-Yapı Kredi Bankası A.Ş. 6 Eylül Şubesi- Eski Kuyumcular Mah.Atalar Cad.No:35 Karesi/Balıkesir

5-Türk Ekonomi Bankası Balıkesir Şubesi-Hisariçi Mah. Örücüler Cad.No:14/C Karesi/Balıkesir

6-Akbank T.A.Ş.Balıkesir Şubesi-Milli Kuvvetler Cad.No:11 Karesi/Balıkesir

7-Akın Asansör Ltd.Şti.-Ağır Sanayi Böl.233.Sok.No:20 Balıkesir

8-Eşref Akçakoyun-Bahçelievler Mah.Teknik Lise Cad.No:31/D Altıeylül/Balıkesir

9-Özkan Sarıçalı-Oruçgazi Mah.Bağlar Sok.No:172 Karesi/Balıkesir

10-Kula Yağ ve Emek Yem San.Tic.A.Ş.-Gümüşçeşme Mah.Kepsut Cad.No:311-A Altıeylül/Balıkesir

11-Ekrem Memiş-Kasaplar Mah.Anafartalar Cad.No:136/A Altıeylül/Balıkesir

12-Kula Gıda Kombinaları A.Ş.-İzmir Yolu 7.Km Altıeylül/Balıkesir

13-Mastermedia Basın Ltd.Şti.-Eski Kuyumcular Mah.Gelin Sok.Karaman Apt.A Blok No:1/6 Karesi/Balıkesir

14-Ege Can Yakıt Ür.San.Tic.İml.Ltd.Şti.-Paşaalanı Mah. Sanayi 4.Kapu 52.Sok.No:12/14A Balıkesir

15-Türkiye İş Bankası A.Ş.-İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş/İstanbul

16-QNB Finansbank A.Ş.-Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

17-Garanti BBVA -Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul

18-Yapı Kredi Bankası A.Ş.-Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza C Blok Ek Bina Büyükdere İstanbul

19-Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.Sokullu Cad.No:7A-7B Ümraniye 34768 İSTANBUL

20-AKBANK T.A.Ş.-Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR