KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01175515
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 19.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/531 Esas
Tebligat Konusu
:
Koçoğlu İnşaat Sanayi Tarım ve Hayvancılık Tic.AŞ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NİN 2019/531 E. SAYILI DOSYASINDA KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK TİCARET AŞ. KONKORDATO KOMİSERLER KURULUNDAN

İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 299. MADDESİ GEREĞİNCE
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Borçluların Adı:

Koçoğlu İnşaat Sanayi Tarım ve Hayvancılık Tic.AŞ.
Şirket Merkezi: Abidin Daver sok. No: 37 06550 Çankaya/ANKARA

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/531 Esas Sayılı Dosyasında hakkında 26.02.2020 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verilen borçlu KOÇOĞLU İNŞAAT SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK TİC.AŞ.’nden alacaklı olanların, bildirime ve talebe yetkili olduklarını gösteren belge ve imza beyannamesi ile birlikte, alacak miktarlarını, dayanak ve delillerini, alacaklının iletişim bilgilerini (tel, e-posta) iş bu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda gösterilen adrese ulaşacak şekilde (elden, taahhütlü mektup yada mail olarak) hafta içi çalışma saati olan 09:00-17:00 saatleri arasında bildirmeleri, aksi halde alacakları bilançoda kayıtlı olmayan alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 289 ve 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.


KONKORDATO KOMİSERLER KURULU

Dr. Hamdi PINAR Yalçın KARAHAN Celal DEMİR
Hukukçu İnşaat Mühendisi Bağımsız Denetçi

Alacak Bildiriminin Yapılacağı Adres :
Mustafa Kemal Mahallesi 2143. cad. . No: 5/4 06530 Çankaya/ Ankara
Yetkili: Baran KARATAŞ
Tel:0312 222 30 10
Mail: barankaratas0698@gmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR