OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155334
Şehir : Osmaniye / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/290 Esas
Tebligat Konusu
:
KILIÇLAR MOBİLYA BEYAZ EŞYA ÇAY PAKETLEME GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. - BAYRAM ALİ KILIÇ , HİDAYET KILIÇ , HÜDAYİ KILIÇ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
OSMANİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2019/290 Esas

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

KILIÇLAR MOBİLYA BEYAZ EŞYA ÇAY PAKETLEME GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. - BAYRAM ALİ KILIÇ - HİDAYET KILIÇ - HÜDAYİ KILIÇ
(Osmaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/290 E. Sayılı dosyası)
Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4782 numarasına kayıtlı KILIÇLAR MOBİLYA BEYAZ EŞYA ÇAY PAKETLEME GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. - BAYRAM ALİ KILIÇ (65680342666), HİDAYET KILIÇ (40633762708), HÜDAYİ KILIÇ (40642762416) hakkında 27/01/2020 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE karar verilmiş olup,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten ve şahıslardan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince Alibeyli Mah.Dr.Ahmet Alkan Cad. Yükseliş İşhanı Kat 1 No 108 Merkez/Osmaniye adresine (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi eklenerek, 03/09/2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu,) posta yolu ile gönderilmesi, bildirilmesi,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilemeyeceği, ilan olunur.17/03/2020
Konkordato Komiseri
SMMM EBRU AFŞİN AKARGİTMEZ Tel: 0328 814 14 00 / 0543 234 5707

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR