VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130317
Şehir : Van

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/216 Esas
Tebligat Konusu
:
DOĞAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
KONKORDATO KURULUNDAN İLAN

İİK(299)

ESAS NO : 2019/216 Esas

Van Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5791 numarasına kayıtlı “Erciş Yolu Üzeri 5. Km Tuşba /VAN” adresinde faaliyet gösteren DOĞAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne T.C. Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin "2019/216" Esas sayılı Dosyasında, 09.01.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Mehmet AYGÜN ve Ulaş Koray MİLANLIOĞLU’ndan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi vs.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kat:2 No:213 Tuşba /VAN’’ adresine tatil günleri hariç 09.30-12.00 / 13.00-16.00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Alacak kaydı sırasında, 09.08.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühlet tarihinden sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) tutarlarının; yabancı para alacaklarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İKK m. 299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalarında dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani DOĞAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği
İlan olunur.
Konkordato KomiseriKonkordato Komiseri
Prof.Dr.Mehmet AYGÜN Öğr.Gör.Ulaş Koray MİLANLIOĞLU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR