GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091518
Şehir : Giresun

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 28.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/747 Esas
Tebligat Konusu
:
GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ ALACAKLILARIN ALACAKLARINI İ.İ.K.'NUN
299. MADDESİ GEREĞİNCE BİLDİRMEYE DAVET İLANI
ESAS NO : 2018/747 Esas

Davacılar , BÜLENT GÜLEN ve GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 2733 sicil numarasında kayıtlı GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 31/12/2018 tarihinden başlamak üzere ve Davacı BÜLENT GÜLEN (T.C: 32836572376) yönünden hakkında 31/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği, Mahkememizin 26/03/2019 tarihli ara kararı gereğince, 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILDIĞI ve Mahkememizin 31/05/2019 tarihli duruşma kararı ile İİK 289/2 Maddesi gereğince 1 YILLIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ ve Geçici Konkordato komiserleri MALİ MÜŞAVİR SİNAN DALMAN ve HUKUKÇU AV.NURŞEN ŞENYUVA ' ın kesin mühlet komiserleri olarak görevlerinin devamına karar verildiğinden;
1-Yukarıda ünvanı ve açık kimlik bilgisi yazılı borçlulardan alacaklı olanların ilanın yayınlandığı günden başlayarak ONBEŞ GÜN içinde aşağıda açık kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri yazılı bulunan konkordato komiserlerinin adreslerine elden, taahhütlü veya e-mail yoluyla alacaklarını bildirmeleri, kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (Fatura, makbuz, senet, sözleşme, deter, ve saire) asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri,
Şahsen yapılacak başvurularda, gerçek kişilerin kimlik fotokopisinin; tüzel kişiler için noter onaylı imza sirkülerinin,vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık kanunu 35. Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin dilekçeye eklenmesinin gerekeceği;
Alacak kaydı sırasında;
A)31/12/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinde önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı izah edilmek suretiyle;
B)Alacağa faiz işletilmiş ise ne tür faizin, hangi oran üzerinden ve ne zamandan itibaren işletilmeye başlandığının;
C)(Kanunun kaydına imkan tanıdığı alacaklar bakımından)Alacağın teminatının bulunması halinde, teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesinin;
D)Yabancı para alacaklarında, alacağın hangi tarihteki T.C. Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının talep edildiğinin;
E)Alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise yine hangi tarihteki para olarak değerinin istendiğini gösterilip inceleme ve denetime elverişli hesap dökümüyle birlikte sunulmasının zorunlu olduğu;
İİK m.299 f.1 c2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara konkordato komiserleri tarafından taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğe ulaşan postaların da dikkate alınmayacağı, ONBEŞ GÜNLÜK kayıt süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkına sahip olmayacakları 7101 sayılı kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı kanunun 288/2. Maddesi gereğince ilan olunur. 22/11/2019
KONKORDATO KOMİSERLERİ.
Mali Müşavir- SİNAN DALMAN- Cep Telefon No: 0532 476 26 07 - E-mail: sdalman28@hotmail.com Adres: Kapu Mahallesi Çayırboğazı SokakNo:16/3 Merkez / Giresun
Av. Nurşen ŞENYUVA - Cep Telefon No:0532 516 18 41 -E-mail:malhunazra@hotmail.com - Adres: Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. Ortaklar İş Merkezi No:33 Kat:1 Daire:106 Merkez / GİRESUN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR