KONKORDATO KOMİSERİ ERHAN ASLANER

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ ERHAN ASLANER

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077565
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/319 E.
Tebligat Konusu
:
PANEL ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AHMET ENGİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar 3'üncü şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN


(Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/319 E. Sayılı Dosyası)

Ziya Gökalp Mah. Demirciler Sanayi Sitesi C-3 Blok No:228 Başakşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Davacılar PANEL ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AHMET ENGİN’in görülmekte olan Adi Konkordato'dan Kaynaklı (İİK 288 ila İİK 308h) davası nedeniyle; Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/319 E.Sayılı dosyasında, 03.10.2019 tarihinden başlamak üzere, 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Bülent Sezgin, Tülin Demirci ve Erhan Aslaner’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince, İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mah. Şirin Sok. Adalet Apt. 25/5 Bakırköy İSTANBUL adresine, tatil günleri hariç, 09:30-17:30 saatleri arasında, bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların, Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, alacak kaydı sırasında, 16.05.2019 tarihinden önce ve ( varsa ) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1c.2 gereğince, ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin, yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.

Konkordato Komiseri
Tülin DEMİRCİ
Konkordato Komiseri
Bülent SEZGİN
Konkordato Komiseri
Av. Erhan ASLANER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR