ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077223
Şehir : Tekirdağ / Çorlu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/496 Esas
Tebligat Konusu
:
KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYi VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

Dosya No : Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/496 Es. Sayılı dosya Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünü 12031 sicil numarasında kayıtlı “Cemaliye Mah Omurtak Cad. N: 22/1 B12Çorlu, TEKİRDAĞ ” merkezli KENGER KOZMETİK DIŞ TİCARET PAZARLAMA SANAYi VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/496 esas sayılı dosyasında 26.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş vekomiser Özkan YILMAZ ‘ın görevinin devamına karar verilmiştir.Yukarıda yazılı olan şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını ( sözleşme , temlikname , fatura , irsaliye , mutabakat mektubu , hesap ekstresi , senet , çekvs ) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini , icra ve iflas Kanunun 299. Maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içinde konkordato komiserliğimin Ali Paşa Mahallesi Sülün Caddesi N: 6/1 Ballı Business Center 7.Kat N:704 ÇORLU/TEKİRDAĞ adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) vekilleri aracılığıyla veya iadeli taahhüt yoluyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 21/11/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Konkordato Komiseri
Özkan YILMAZ -SMMM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR