KONKORDATO KOMİSERİ HAKAN TAŞTAN

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ HAKAN TAŞTAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076683
Şehir : İstanbul / Üsküdar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/71 E.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar 3'üncü şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Özbil Elektrik Matbaacılık Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Özbil Plastik ve Kablo San. Tic. Ltd. Şti.


Hakan Çipa
Özkan Çipa
Nihat Çipa


Konkordato Komiserliği’nden
(İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/71 E. Sayılı Dosyası)

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün; 761451 numarasına kayıtlı Özbil Elektrik Matb. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 94849 numarasında kayıtlı Özbil Plastik ve Kablo San. Tic. Ltd. Şti. ve bu şirketlilerin ilişkili kişileri Hakan Çipa, Özkan Çipa ve Nihat Çipa'ya İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/71 E. sayılı dosyasında, 03.10.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Doç.Dr. Hakan Taştan, Prof.Dr.Murat Yavaş ve Volkan Uzaldı'dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketler ve şahıslardan alacaklı olanların, varsa alacaklarının dayanaklarını gösteren belgelerin suretleri çıkarılmış asıllarıyla birlikte bir dilekçeye ekli olarak, İİK m.299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin; Hakan Taştan; Murat Reis Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:235/3 Bağlarbaşı, Üsküdar - İstanbul adresine hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında bizzat (tüzel kişi alacak kayıtlarında, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil aracılığı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İlan tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı, İİK m.299/1-c gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İlan tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 01/11/2019

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof. Dr. Murat YAVAŞ,
Doç.Dr. Hakan TAŞTAN,
Volkan UZALDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR