SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036840
Şehir : Sakarya / Adapazarı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/473 Esas
Tebligat Konusu
:
AS GIDA AMBALAJ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Cemal ABDİK, Hayat YILMAZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAKARYA
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/473 Esas

İLAN

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 31134 nolu sicilinde kayıtlı davacı davacı AS GIDA AMBALAJ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile davacılar Cemal ABDİK (T.C. Kimlik No: 44539914896) VE Hayat YILMAZ (T.C. Kimlik No: 42109893466) hakkında 20/03/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verildiği ve Gülhan AKTAŞLIOĞLU'nun konkordato komiseri olarak atandığı, 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi gereğince davacı AS GIDA AMBALAJ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İle davacılar Cemal ABDİK (T.C. Kimlik No: 44539914896) ve Hayat YILMAZ (T.C. Kimlik No: 42109893466)'dan alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.


Bu doğrultuda zikredilen şirketten alacaklı olanların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,
3. Rehinli alacaklar hariç olmak üzere adi alacaklı olanların alacak miktarının, rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklılarının alacak miktarının,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin,
5. Kamu alacaklıları ile rehinli alacaklıların kesin mühletin verildiği tarih olan 20/03/2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.


KONKORDATO KOMİSERİ: Gülhan AKTAŞLIOĞLU
Sakarya Üniversitesi Kampüs Rektörlük Binası İç Denetim Koordinatörlüğü Serdivan/SAKARYA
İç Denetçi
e-mail: gaktaslioğlu02@gmail.com
Tel: 0505 765 00 64

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR