ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997729
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 17.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/756 Esas
Tebligat Konusu
:
MAYEM İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
MAYEM İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA TİC. LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(T.C. Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/756 E. Sayılı Dosyası)
Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 398 nolu sicilinde kayıtlı Mayem İnşaat Tekstil Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti.’ne, T.C. Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/756 E. sayılı dosyasında, 08/01/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, Şenay Türken Akbaba, Fatih Saraç ve Av. Oğuzhan Aydın’ınkonkordato komiseri olarak görevlendirildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek, senet vs.) gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları bir dilekçe ile, İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Komiserliğimizin “Ayaspaşa Mahallesi Yıldız Ayhan Sokak No: 10 B Saray/Tekirdağ” adresine tatil günleri hariç 09:30-12:00 13:30-16:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle kayıt yaptırabilecekleri; vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 08/08/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (ayrı ayrı gösterilmek suretiyle) tutarlarının; yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının; alacağın paradan başka bir şey olması halinde ise, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; ayrıca İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça (yani Mayem İnşaat Tekstil Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin ticari defter kayıtlarından anlaşılmadıkça) konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Şenay TÜRKEN AKBABA Fatih SARAÇ Av. Oğuzhan AYDIN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR