YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş.

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964329
Şehir : Hatay / Dörtyol

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/686 E.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Dörtyol Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/686 E. sayılı dosyasında, 953 039 2694 vergi kimlik numaralı, Yıldırımlar Metal Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirkete 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 10.01.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Mühlet kararı 20.02.2019 tarih 9771 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 296. sayfasında yayınlanmıştır.
2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 27.maddesi ile değişik 299. maddesi gereğince ve 288. madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan, Yıldırımlar Metal Ticaret Anonim Şirketi’nden alacağı bulunan alacaklıların,

  1. Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,

  2. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 10.01.2019 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosunu,

  3. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğunu,

  4. Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, alacaklarını konkordato komiserliğine imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte taahhütlü posta ile veya şahsen bildirmeleri ilan olunur. Ayrıca bu ilanın birer örneği adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilecektir. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Hüseyin Çolak Savaş Yıldır Safiye Ertaş Oy


Komiserlik Adresi:
Savaş Yıldır Hukuk Bürosu
Savaş Mahallesi 49 Sokak Sayınlar İşhanı
K:1 D:7 İskenderun - Hatay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR