BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarını alacaklarını bildirmeye davet ilanı

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941460
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/426 E.
Tebligat Konusu
:
MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
MEDEL MÜHENDİSLİK VE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/426 E. Sayılı Dosyası)

İLAN
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 426391 numarasına kayıtlı, “Deri Osb Mahallesi Kösele cad İstanbul Deri Osb Sit P3-2 Apt no :13 Tuzla-İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Medel Mühendislik ve Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ye, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/426 E. sayılı dosyasında 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Türkan ÖZDEMİR ,İbrahim BUKREK Prof. Dr. Murat ATALI dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Caferağa Mah. Mühürdar Cad. No: 69 Saray Apt. Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul adresine tatil günleri hariç 10,00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 07/05/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 05/02/2019
Konkordato Komiser Heyeti
İbrahim Bukrek Türkan Özdemir Prof. Dr. Murat Atalı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR