SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarına davet ilanı

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945486
Şehir : Sakarya / Adapazarı
Semt-Mahalle : KURTULUŞ MAH. / ADAPAZARI

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/413
Tebligat Konusu
:
Doyum Catering ve Organizasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.

SAKARYA
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

ESAS NO : 2018/413

Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/413 Esas sayılı dava dosyasında, Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30990 sicil numarası kayıtlı borçlu Doyum Catering ve Organizasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne (Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Uçak Sk., No: 2/101, Adapazarı- Adapazarı) Mahkeme tarafından 24.10.2018 tarih 2018/413 E. sayılı ara kararı ile 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş, 31/01/2019 tarihinden itibaren ise 1 (bir) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilerek konkordato komiseri olarak Prof.Dr.Habib Yıldız görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince Doyum Catering ve Organizasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.'nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda zikredilen şirketten alacaklı olanların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacaklarını tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacaklarının dayandığı hukuki nedenini,
3. Rehinli alacaklar hariç olmak üzere adi alacaklı olanların alacak miktarının, rehinli alacağı olmakla birlikte teminat eksiği (riski) olan banka alacaklılarının alacak miktarının,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin,
5. Kamu alacaklıları ile rehinli alacaklıların kesin mühletin verildiği tarih olan 31/01/2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunun,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine alacaklıların alacağını ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakeresine kabul edilmeyecekleri, alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN ve İHTAR olunur.


Konkordato Komiseri: Habib YILDIZ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü Mali Hukuk ABD,
Merkez Kampüsü, Beyazıt- Fatih- İstanbul
Email: habibyildiz@gmail.com
GSM: 0532 373 8281

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR