İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılarına alacaklarını bildirmeye davet ilanı

İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133096
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/66 Esas
Tebligat Konusu
:
AL-HAYAT MOBİLYA ORMAN ÜR. İNŞ. DEK. KOLTUK TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AL-HAYAT MOBİLYA ORMAN ÜR. İNŞ. DEK. KOLTUK TEKSTİL
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARA

ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/66 E. sayılı dosyasında, İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8941 sicil numarası ile (Mersis No: 0047059186600017) kayıtlı bulunan, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü 0470591866 vergi kimlik numaralı AL-HAYAT MOBİLYA ORMAN ÜR. İNŞ. DEK. KOLTUK TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ünvanlı şirkete 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 18 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, Yönetim Danışmanı Özkan DEMİR Kesin Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir.AL-HAYAT MOBİLYA ORMAN ÜR. İNŞ. DEK. KOLTUK TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nden alacaklı olanların,
-Konkordato Geçici süreye geçiş tarihi olan 19 Mart 2019 Tarihi itibari ile alacaklarını,
-Konkordato Kesin süreye geçiş tarihi olan 18 Ağustos 2019 Tarihi itibari ile alacaklarını,
1. Kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya Alacaklı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu,
3. Alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere;
-Konkordato Geçici mühletin verildiği tarih olan 19 Mart 2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
-Konkordato Kesin mühletin verildiği tarih olan 18 Ağustos 2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Varsa Konkordato Geçici süresi içerisinde ( 19 Mart 2019 – 18 Ağustos 2019 tarihleri arasında) teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını,
5. Varsa Konkordato Kesin süresi içerisinde ( 18 Ağustos 2019 tarihinden bugüne) teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını,
6. Yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğu,
İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Konkordato Komiserliğinin “Özkan DEMİR, Kükürtlü Mahallesi 6. Park Sokak Erce Apartmanı No:2 Daire:1 Osmangazi / BURSA” adresine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:30-17:30 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekâletname örneği ibrazının gerekli olduğu,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin Alacaklı tarafından onaylanmış (ISLAK İMZALI) suretlerinin, “Özkan DEMİR, Kükürtlü Mahallesi 6. Park Sokak Erce Apartmanı No:2 Daire:1 Osmangazi / BURSA” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça Konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
ALACAK TUTARLARININ BİLDİRİLECEĞİ KOMİSERLİK ADRESİ:
(Alacak Bildirimi; İadeli Taahhütlü Posta, Kargo veya Bizzat veya Vekil Aracılığı ile yapılabilir.)
Özkan DEMİR
Yönetim Danışmanı
ADRES: Özkan DEMİR, Kükürtlü Mahallesi 6. Park Sokak Erce Apartmanı No:2 Daire:1 Osmangazi / BURSA
GSM TEL: 0 506 604 20 31
KONKORDATO KOMİSERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özkan DEMİR
Tel : 0 506 604 20 31
Adres : Kükürtlü Mahallesi 6. Park Sokak Erce Apt. No:2/1 OsmangaziBURSA
E-mail : ozkandemir@limon.la

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR