SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı

SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048092
Şehir : Yozgat / Akdağmadeni

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/393 ESAS
Tebligat Konusu
:
Okurlar Yapı İnşaat Taahhüt Nakliye Gıda ve Tarım Hayvan Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SORGUN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NİN

2018/393 ESAS SAYILI DOSYASINDA KONKORDATO KOMİSERİNDEN

İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 299.MADDESİ GEREĞİNCE
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Borçlunun adı ve adresi :Okurlar Yapı İnşaat Taahhüt Nakliye Gıda ve Tarım Hayvan Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi- Bahçelievler Mah. Gazi Sok. No:1 Sorgun/YOZGAT

Sorgun Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 15/05/2019 tarih 2018/393 Esas sayılı dosyası ile konkordato talep eden yukarıda Ticaret unvanı yazılı şirketin hakkında ilgili mahkemece 15/05/2019 tarihli duruşmada verilen karar ile 15/05/2019 tarihinden itibarenİİK 289/1. Maddesi uyarınca 1 yıl süre ile Kesin Mühlet verilmesine karar verildiğinden;

1-Borçlu şirketten alacaklı olanların alacaklarını, alacağın doğduğu tarih belirtilmek suretiyle İcra ve İflas Kanunu'nun 299/1 maddesi gereğince iş bu ilanın yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde hukuki dayanakları da açıklanarak ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, ticari defter, cari hesap ekstresi ve benzeri) asıl veya onaylı örnekleri eklenerek, Konkordato komiseri Erdoğan DEMİRSOY'un aşağıda belirtilen adresine hafta içi çalışma saati olan 09:00-17:30 saatleri arasında elden veya taahhütlü posta veya e-mail yoluyla bildirmeleri, Vekil aracılığı ile bildirimde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin avukatlık kanunun 35.maddesi gereğince yalnızca baroya kayıtlı avukatla temsil edilmek suretiyle, tüzel kişi temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerin kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi eklemek suretiyle bildirimde bulunabilecekleri,

3-Alacak kaydı sırasında geçici mühlet tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak tutarlarının (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, İİK 299 Maddesi gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,

2- İş bu ilanının yayımlandığı günden itibaren 15 günlük bildirim (kayıt) süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların; alacakları borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri (konkordato da oy haklarının bulunmayacağı) Hususları İcra ve İflas Kanunu'nun 288,290. maddesinin ikinci fıkrası ve 299.maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Alacak Bildiriminin yapılacağı adres: Erdoğan DEMİRSOY- Konkordato Komiseri: Ahishavi Mahallesi İstiklal Caddesi Turhal Apartmanı Kat:1 No:5 Akdağmadeni/YOZGAT

Konkordato Komiseri
Erdoğan DEMİRSOY
SMMM-Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR