MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılara alacaklarını bildirmeye davet ilanı

MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01127995
Şehir : Manisa

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/402 Esas
Tebligat Konusu
:
TOPBAŞAYAKKABI VE YAN SANAYİGIDA PARFÜMERİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞERKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/402 Esas
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

TOPBAŞAYAKKABI VE YAN SANAYİGIDA PARFÜMERİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞERKETİ
ENİS TOPBAŞ - FATMA TOPBAŞ - MEHMET TOPBAŞ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7884 numarasına kayıtlı, “75.yıl Mahallesi 5307 sokakNo:47/A Yunusemre-Manisa” adresinde faaliyet gösteren TOPBAŞAYAKKABI VE YAN SANAYİGIDA PARFÜMERİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞERKE
Güzelyurt Mah.5726 Sok.Metya Villaları No:13/38 Yunusemre-Manisa adresinde ikamet eden (T.C.48586526576) Enis TOPBAŞ, Uncubozköy Mah.5551 Sok.No:16 Yunusemre-Manisa ikamet eden, (T.C.48589526412) Fatma TOPBAŞ, (T.C.48598526120) Mehmet TOPBAŞ'a Manisa 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinin 20189/402 E. sayılı dosyasında 06.12.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Nezahat Sayan, Zihni Durmuş ve Ali İrfan Teker'den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten ve kişilerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İİK 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin TEVFİKİYE MAH. 3832 SOK. NO:1/B DAİRE:5 45020 YUNUSEMRE, MANİSA adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30 13:30-16:30 saatleri arasında bizzat, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile (gerçek kişilerde onaylı kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri ( vekile ait asıl veya onaylı vekaletname örneği ile), Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 12.07.2019 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı; alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Konkordato Komiser Heyeti
Nezahat Sayan Zihni Durmuş Ali İrfan Teker
Hukuçu Bağımsız Denetçi SMM Yeminli Mali Müşavir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR