KONKORDATO KOMİSERİ AYŞEGÜL BAKAL

Konkordato alacaklılar toplantısına davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ AYŞEGÜL BAKAL

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198673
Şehir : Kocaeli / İzmit

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 27.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/286 E
Tebligat Konusu
:
Bomsaş Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Toplantı Tarihi
:
13.08.2020 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/286 E
BOMSAŞ KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET


T.C. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/286 Esas sayılı ve konkordato talepli dosyasında, 20.09.2019 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet kararı verilen borçlu Bomsaş Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi, Mali Müşavir Ayşegül Bakal görevlendirilmiştir.
Komiserliğimizce daha evvelce alacaklılara Basın İlan Kurumu ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ve ayrıca adresi bilinenlere posta yoluyla “alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri” ilan ve ihtarı yapılmıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapma gereği hasıl olmuştur. Bu doğrultuda Bomsaş Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nden alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla 13 Ağustos 2020 Perşembe günü alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Bomsaş Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nden alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklılarla aşağıda belirtilen yer ve tarih- zamanda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır.

Alacaklılar, alacaklılar toplantısından önceki yedi (7) gün içinde borçluya ait Konkordato Komiserliği Karabaş Mh. Osmanbey Geçidi sk. No:7 K:3/6 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan konkordato projesi, İİK 286. Maddesi gereği sunulan kayıt ve hesaplarını mesai gün ve saatlerinde Komiserliğimizin refakatinde inceleyebileceklerdir. İcra ve İflas Kanunun 302. maddesi gereğince sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilecek olup, toplantının bitimini takip eden yedi (7) gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İcra ve İflas Kanunu 302/6 maddesi uyarınca kabul olunacaktır.

Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen üçüncü kişi katılacaksa bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini toplantı esnasında yanlarında bulundurmaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantı tarihi : 13.08.2020 Perşembe
Toplantı yeri : Konkordato komiserliği adresi Karabaş Mh. Osmanbey Geçidi sk. No:7 K:3/6 İzmit/Kocaeli
Rehinli Alacaklar Toplantı Saati : 10.00-12.00
Adi Alacaklar Toplantı Saati : 14.00-16.00

KONKORDATO KOMİSERİ
BAĞIMSIZ DENETÇİ, MALİ MÜŞAVİR
AYŞEGÜL BAKAL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR