POZİTİF SONDAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Konkordato Alacaklılar Toplantısına davet ilanı

POZİTİF SONDAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181221
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/690 Esas Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
Pozitif  Sondaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
22.07.2020 13:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

POZİTİF SONDAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN

Dosya No: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018 / 690 Esas


T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/690 Esas sayılı dosyası kapsamında konkordato talebinde bulunan Pozitif Sondaj Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti’ nin sunmuş olduğu konkordato projesinin müzakeresi amacıyla Alacaklılar Toplantısı 22/07/2020 Çarşamba günü saat 13.30’da Konya Yolu Mevlana Bulvarı No : 148 06520 Çukurambar - Çankaya/Ankara adresinde bulunan Ataköşk Otel Beykoz Salonunda gerçekleştirilecektir.

İİK m. 301 gereği toplantı tarihinden önceki yedi (7) gün içinde alacaklıların borçlu Şirketin merkez adresinde (Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi 11B blok No : 57-58-59 Çankaya/ Ankara) mesai saatleri içerisinde belgeleri inceleme hakkı bulunmaktadır.

Toplantıya katılacak gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin imza sirkülerini (ve fotokopisini), avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “konkordato kapsamında alacaklılar toplantısına katılmaya, oy kullanmaya, sulh ve ibraya” yetkisini de açıkça kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, toplantı esnasında yanında bulundurması gerekmektedir.

Alacak bir kambiyo senedine (poliçe/bono/çek) dayanıyor ise, senet hamilinin tespiti amacıyla, senedin aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisinin, eğer senet resmi makamlarda ise bu durumu belgeleyen resmi evrakın, toplantı esnasında alacaklının yanında bulundurması gerekmektedir.


İİK m. 302/VII gereği, toplantıya katılamayacak olan alacaklıların, toplantı gününü takip eden yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak da oylarını kullanabileceklerdir. Bu durumda alacaklıların oylarını hangi yönde kullandıklarını gösteren yazıyı yukarıda belirtilen belgelerle birlikte T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/690 Esas sayılı dosyasına UYAP üzerinden elektronik ortamda göndermeleri rica olunur.
İlan ve ihtar olunur.


POZİTİF SONDAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
KONKORDATO KOMİSERİ KURULU


KOMİSER KOMİSER KOMİSER
Dr. Emre KALENDER Mehmet Arif ÇORBACIOĞLU Haldun GÜLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR