ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato alacaklılar toplantısına davet ilanı

ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112701
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/846 ESAS
Tebligat Konusu
:
KOÇAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
23.01.2020 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

2018/846 ESAS SAYILI DOSYAKONKORDATO KOMİSERİ İLANI
2018/846 ESAS SAYILI DOSYASINDA DEVAM ETMEKTE OLAN KOÇAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN İLANEN DUYURU
ESAS NO : 2018/846 Esas
T.C Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2018/846 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan- İİK. 285 ila 308/h) davası nedeniyle Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 6784 sicil numarasında kayıtlı davacı KOÇAK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ’ne 01.02.2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiştir.
Hakkında kesin mühlet kararı verilmiş bulunan adı geçen şirketten alacaklı durumda olan tüm gerçek ve tüzel kişiler İİK 299 maddesine göre alacaklarını yazdırmış olup bu kez İİK 301 maddesi gereğince Konkordato projesini müzakere etmek için;
İmtiyazsız ( Adi ) Alacaklılar ile dosyaya müdahil olan alacaklılar 23 Ocak 2020 Perşembe günü 14.30-17.30 Saatleri Arasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:5-1 – Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresindeki ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın 2 nci katında bulunan Toplantı salonunda İmtiyazsız ( Adi ) Alacaklılarile dosyaya müdahil olan alacaklılar toplantısı,
Rehinli Alacaklılar ve İmtiyazlı ( Kamu Daireleri ve Ücret Alacağı olan ) Alacaklılar ile 24 Ocak 2020 Cuma günü 14.30-16.30 Saatleri Arasında, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi No:5-1 – Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresindeki ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın 2 nci katında bulunan Toplantı salonunda Rehinli Alacaklılar ve İmtiyazlı ( Kamu Daireleri ve Ücret Alacağı olan ) Alacaklılar toplantısı yapılacaktır.
İİK m. 301 gereği toplantı tarihinden önceki yedi (7) gün içinde alacaklıların Konkordato Komiserliğinin G.O.P Mah. Barbaros Cad. No:2 Meydan Plaza İş Mrkz. Kat:3 No:301 - Çerkezköy/Tekirdağ adresinde mesai saatleri içerisinde belgeleri inceleme hakkı bulunmaktadır.
Toplantıya katılacak gerçek kişi alacaklıların kimliklerini (ve fotokopisini), tüzel kişi alacaklıların ise temsilcilerinin imza sirkülerini (ve fotokopisini), eğer alacaklıyı temsilen oy kullanımı için üçüncü bir kişi katılacak ise bu kişiye “alacaklılar toplantısına katılma, sulh olma ve ibra etme” yetkilerinin de verildiğini gösterir noter huzurunda düzenlenen yetki belgesini, avukat aracılığıyla toplantıya katılım sağlanacak ise “sulh olma ve ibra etme” yetkisini de kapsayan vekaletnamenin onaylı suretini, toplantı esnasında yanında bulundurması gerekmektedir.
Alacak bir kambiyo senedine (poliçe/bono/çek) dayanıyor ise, senet hamilinin tespiti amacıyla, senedin aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisinin, eğer senet resmi makamlarda ise bu durumu belgeleyen resmi evrakın, toplantı esnasında alacaklının yanında bulundurması gerekmektedir.
İİK m. 302/VII gereği, toplantıya katılamayacak alacaklılar, toplantı gününü takip eden yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak da oylarını kullanabileceklerdir. Bu durumda alacaklıların oylarını hangi yönde kullandıklarını gösteren yazıyı yukarıda belirtilen belgelerle birlikte T.C. Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/846 Esas sayılı dosyasına UYAP üzerinden elektronik ortamda göndermeleri rica olunur.
KONKORDATO KOMİSERİ
AYDIN ŞANLI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR