TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT VE TURİZM TİC.A.Ş.

Konkordato alacaklılar toplantısı erteleme ilanı

TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT VE TURİZM TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154464
Şehir : İstanbul / Kağıthane

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 23.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/89 E
Tebligat Konusu
:
Trimpeks İthalat İhracat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
27.04.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/89 E. Sayılı Dosyası)
ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET
ERTELEME İLANI


İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 267319 sicil numarasında kayıtlı “Sultan Selim Mah Yunus Emre Cad. No:1/11 Kağıthane-İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren Trimpeks İthalat İhracat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ’ne, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/89 E. sayılı dosyasında 31/05/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verilmiş; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Öğretim Üyesi Taylan Özgür Kiraz , SMMM&Bağımsız Denetçi Kenan Buğa ve Yeminli Mali Müşavir Tunahan Soylu dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedilmesi üzerine, Heyetimizce İİK md. 299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirilmiş 19.07.2019 ve 24.07.2019 tarihlerinde yapılan ilânla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır.
Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK md. 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanları alınmış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmış, Konkordato Komiseri ve alacaklar kurulu ile bunların görevleri başlıklı İİK md. 290 düzenlemesinde yer alan görevler yerine getirilmiş, dolayısıyla alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli işlemler tamamlanmıştır.Komiser Heyetimizce İİK md. 301 uyarınca 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’e “Sultan Selim Mah Yunus Emre Cad. No:1/11 Kağıthane-İstanbul adresinde borçlunun konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmişti.Corona virüsün toplum sağlığı açısından yarattığı tehlike ile Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının kararları gereği:Toplantının yukarıda belirtilen adreste 27.04.2020 Pazartesi günü saat 14.00’e ertelenmiştir.İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri saat 09:30-12:30, 13:30-18:00 saatleri arasında Kaptanpaşa Mahallesi.Halit Ziya Türkkan Sokak.NO:17 Famas Plaza A Blok Kat:9 No.34 Şişli-İstanbul adresinde “inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste Kaptanpaşa Mahallesi.Halit Ziya Türkkan Sokak.NO:17 Famas Plaza A Blok Kat:9 No.34 Şişli-İstanbul adresinde aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.

Konkordato Komiser Heyeti
Doktor Öğretim Üyesi
TAYLAN ÖZGÜR KİRAZ
SMMM&Bağımsız Denetçi
KENAN BUĞA
Yeminli Mali Müşavir
TUNAHAN SOYLU


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR