ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kesin mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889551
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : SANCAK MAH. / YILDIZ

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/350 ESAS
Tebligat Konusu
:
Güney Yapı İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/350

Ankara Ticaret Sicilinin 3391739 sırasına kayıtlı, Sancak Mahallesi 509. Cadde No: 2/9 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Güney Yapı İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti hakkında mahkememizin 15/10/2018 tarih 2018/350 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 15/10/2018 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan Yeminli Mali Müşavir Turgay Bozoğlu'nun yanı sıra alacaklı sayısı ve işletmenin hacmi dikkate alınarak, hukukçu bilirkişi Avukat Uğur Sayın'ın konkordato komiserleri olarak atanmasına,Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR