ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kayyım tayinine ilişkin ilanen tebliğ

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076745
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/356 Esas
Tebligat Konusu
:
YERTAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE MADEN TİCARET LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO : 2018/356 Esas

Mahkememizin 2018/356 Esas, 2019/904 Karar sayılı ilamı ile; "Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 30617 sicil numarasında kayıtlı YERTAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE MADEN TİCARET LTD. ŞTİ.'nin konkordato projesinin İİK 305. ve 306. maddeleri uyarınca tasdiki ile 01.06.2020 tarihinde ilk taksit olmak üzere konkordato projesi kapsamında kalan tüm borçlarını birer ay ara ile 36 eşit taksitte ödemesine, Konkordato komiserler kurulunun görevine son verilerek İİK 306/2. maddesi uyarınca, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli olarak mali müşavir Sinan Erlik'in tasdik kararından itibaren göreve başlamak üzere kayyım olarak görevlendirilmesine, Mahkememizce verilen tüm tedbir kararlarının tasdik karar tarihi olan 31/10/2019 günü itibari ile kaldırılmasına, İİK 308/b-2. maddesi uyarınca, alacakları itiraza uğramış alacaklılar için depo kararı verilmesine yer olmadığına, İİK 307/1. maddesi uyarınca rehinli malların muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesine yer olmadığına," hükmedildiği; İİK 308/a. maddesi gereğince itiraz eden alacaklılar yönünden tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, İİK 306/son maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR