BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Geçici mühlet süresinin uzatılmasına ilişkin tebliğ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926260
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/927 Esas
Tebligat Konusu
:
ONEM DÖŞEMELİK KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. Şahıslar
Duruşma Tarihi
:
28.02.2019 15:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/927 Esas

07/01/2019
Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi
İLAN


Davacı ONEM DÖŞEMELİK KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 407327/0 sicil nosunda kayıtlı davacı ONEM DÖŞEMELİK KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında mahkememizce verilen 05/10/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 05/01/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)05/10/2018 tarihli tensip ara kararının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden yeminli mali müşavir Mehmet Bülent Aydın, hukukçu Neşe Oktay, emekli iflas müdürü uygulamacı İbrahim Bükrek'in görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/927 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 28/02/2019 günü saat 15:30'da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Emekli İflas Müdürü
Uygulamacı İBRAHİM BÜKREK :T.C.No:11631121668
Adresi:Petrol İş Mah. Bolkar Sk. No:1/1İç Kapı No:4Kartal/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Yeminli Mali Müşavir MEHMET BÜLENT AYDIN:T.C.31906013474
Adresi: Esentepe Mah. Çanakkale Cad.No:58 Vadikule Kat:3 D:17 Kartal/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Hukukçu NEŞE OKTAY : T.C.No:55507024042
Adresi:Ataköy 2-5-6 Mah. Conk Bayırı Cad.
No:17 K:41 D:7 Bakırköy/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR