BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Geçici mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876032
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.10.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/893
Tebligat Konusu
:
Konkordato talep eden : EKEN CANLI HAYVAN TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET MAHMUT EKEN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
12.12.2018 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/893 Esas

Davacı EKEN CANLI HAYVAN TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET MAHMUT EKEN'in mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 822161 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) EKEN CANLI HAYVAN TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET MAHMUT EKEN hakkında 24/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK'nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Erkan Köylü'nün görevlendirilmesine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/893 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12/12/2018 günü saat 14:00'da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
KONKORDATO KOMİSERİ;
ERKAN KÖYLÜ; Mali Müşavir, T.C. 28556424286, Adres; Osmaniye Mah. Fabrikalar Cad. No:38 D:8 Bakırköy/İstanbul Tel; 0544 789 34 60
DAVACI ŞİRKETİ; EKEN CANLI HAYVAN ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET MAHMUT EKEN Adres; Firüzköy Yolu Bağlar Mevkii Sarıgül Sok. No:2/1 Avcılar/İstanbul, Ticaret Sicil No;822161 Vergi No: 3270059586

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR