TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Geçici mühlet kararı ve duruşma tarihinin ilanen tebliği

TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926174
Şehir : Kütahya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/2 Esas
Tebligat Konusu
:
A.C. ÇAKMAK INŞAAT TAAHHÜT, HAFRIYAT, NAKLIYAT, HAYVANCILIK, TURIZM, SANAYI VE TICARET LTD ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
11.06.2019 09:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2019/2

Davacı A.C. ÇAKMAK INŞAAT TAAHHÜT, HAFRIYAT, NAKLIYAT, HAYVANCILIK, TURIZM, SANAYI VE TICARET LTD ŞTİ Tarafından adi konkordato talep edilmiş ve İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda;
Davacı borçluya iş bu tensip tutanağının tebliği tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiştir.
Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredilemez, İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
Tedbirler İ.İ.K'nın 2016/ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak Şükrü Çalışkan atanmıştır.
Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.
Duruşması 11/06/2019 günü saat 09:00 a bırakıldığı ilan olunur.03/01/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR