BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908429
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1072 Esas
Tebligat Konusu
:
Davacı MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
04.02.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2018/1072 Esas
İLAN

Davacı MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;


7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 845490 sicil nosunda kayıtlı davacı MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT hakkında 13/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,


c)Geçici komiser olarak İcra ve İflas hukukçusu Av. Selçuk Güven, mali müşavir Hüdai Bal,yeminli mali müşavir İbrahim Hak'ın görevlendirilmelerine,


d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,


e)Mahkememizin 2018/1072 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 04/02/2019 günü saat 14:30'da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.21/11/2018


GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu
AV. SELÇUK GÜVEN: TC. 10732836044
Adresi:Fişekhane Cad. Yakutlu Sokak Ümit Apt. No:1/14 Bakırköy/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir İBRAHİM HAK: T.C. 67168088004
Adresi:19 Mayıs Cad. Dumlupınar Sokak A-1 Blok No:19/7 Ataköy 5.Kısım
Bakırköy/İSTANBUL
3-Mali Müşavir HÜDAİ BAL : T.C.No: 26519493188
Adresi:Emek Mah. Ordu Cad. No:1C İç Kapı No:9 Sancaktepe/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR