BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907450
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 03.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/833 Esas
Tebligat Konusu
:
ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ, MİKDAT ÖZ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
30.01.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
2018/833 Esas

Davacılar ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ, MİKDAT ÖZ'ün mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 718533 sicil no’sunda kayıtlı ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve Miktad Öz hakkında mahkememizce verilen 06/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 06/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 06/09/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK'NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK'NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,


b)06/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Durmuş Dündar, Erkan Köylü ve Prof Dr. Nejla Akdağ GÜNEY'in GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,


c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/833 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 30/01/2019 saat 10:00'da yapılacağına,


7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR