İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Geçici mühlet ara karar tebliği

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860934
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/849 Esas
Tebligat Konusu
:
Konkordato geçici mühlet kararı
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve üçüncü şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NDAN

ESAS NO : 2018/849 Esas


Davacı HİKMET DOĞAN ("KORAY HIRDAVAT") [Vergi no: 3030243145] tarafından açılan Konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan ( İİK 285 İla 308/h )) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen tensip kararı gereğince;
Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Odasının, 1893251 Oda Sicil Numaralı, 3030243145 Vergi numaralı, 45787403446 TC kimlik numaralı HİKMET DOĞAN (KORAY HIRDAVAT) hakkında, 19/07/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere Mahkememizce GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş ve yine 7101 sayılı yasanın 15. Maddesiile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete S.M.M.M [27665279138] Hatice KARPUZOĞLU geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, ilgililerin, Mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 06/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR