BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925184
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1101 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
28.03.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2018/1101 Esas 02/01/2019
İLAN

Davacılar ERDİNÇ ŞAMDANLI, ERGÜN ŞAMDANLI, ERSİN ŞAMDANLI, İBRAHİM ŞAMDANLI, İSRAFİL ŞAMDANLI, OKTAY ŞAMDANLI tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Davacı şahıslar ERDİNÇ ŞAMDANLI (T.C.27374595260) hakkında, ERGÜN ŞAMDANLI (T.C.27389594760) hakkında,ERSİN ŞAMDANLI ( T.C.27347596126), hakkında, İBRAHİM ŞAMDANLI (T.C.27452592624) hakkında, İSRAFİL ŞAMDANLI (T.C.27458592406) hakkında , OKTAY ŞAMDANLI (T.C.27428593426) hakkında 31/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara 1 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarakmali müşavir Ömer Eroğlu'nun görevlendirilmesine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/1101 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/03/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali Müşavir ÖMER ŞENOĞLU-TC.40069296624
Adresi:Erenköy Mah. Alpler Sokak No:6/19Kartal / İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR