BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925178
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/904 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
28.02.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/904 Esas 29/12/2018

Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi
İLAN
Davacı, KAŞIBEYAZ TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AHMET KAŞIBEYAZ, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 291628 sicil sicil nolu KAŞIBEYAZ TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında, AHMET KAŞIBEYAZ (TC.12038231066) hakkında, ALİ SUAT KAŞIBEYAZ (TC.12017231704) hakkında, MEHMET MURAT KAŞIBEYAZ (TC.12020231630) hakkında mahkememizce verilen 02/10/2018 tarihli 3 ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 02/01/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketin/şahısların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)02/10/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden yeminli mali müşavir Bülent Sezgin, hukukçu Neşe Oktay, mali müşavir Murat Kutanoğlu'nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/904 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 28/02/2019 günü saat 15:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Yeminli Mali Müşavir BÜLENT SEZGİN :T.C.No:32018338738
Adresi:Çobançeşme Mah. Sanayi Caddesi Nishistanbul C Blok Bahçelievler/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali Müşavir MURAT KUTANOĞLU: T.C.No:42595359798
Adresi:Merkez Mah. Hoşseda Sk. No:1C İç Kapı No:1 Çekmeköy/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Hukukçu NEŞE OKTAY : T.C.No:55507024042
Adresi:Ataköy 2-5-6 Mah. Conk Bayırı Cad.
No:17 K:41 D:7 Bakırköy/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR