BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910819
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1144 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
28.02.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
2018/1144

Davacı ARYA TRİKO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
A) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 815861/0 sicil numarasında kayıtlı davacı ARYA TRİKO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 29/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacının (borçlunun) İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacının(borçlunun)sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacıya 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Ayhan Zeran. Dr. Öğr. Mehmet Şahin Akkaya ve Onur Ulaş Kayalı 'nın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1144 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/02/2019 günü saat 14:00'da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.03/12/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : Ayhan ZERAN
ADI SOYADI : Dr. Öğr. Mehmet Şahin AKKAYA
ADI SOYADI : Onur Ulaş KAYALI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR