İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861874
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/916
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
02.11.2018 09:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.
İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/916 Esas

Davacılar vekili tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Mahkememizce düzenlenen 02/08/2018 tarihli tensip tutanağında tüm davacılar yönünden ihtiyati tedbir ve geçici mühlet kararı verildiği halde sadece davacılardan iki şirket yönünden zikredildiği, davacı şahıslar yönünden verilen tedbir ve geçici mühlet kararına tensipte açıkça yer verilmediği, ayrıca her ne kadar tensiben duruşma günü 07/11/2018 tarihine bırakılmış ise de 02/08/2018 tarihli tensip zabtında verilen 3 aylık geçici sürenin 02/11/2018 tarihinde sona erdiği anlaşıldığından;
1-Mahkememizin 02/08/2018 tensip zaptında belirtilen konkortado tedbirlerinin davacı şahıslar Abdullah EKŞİ (T.C.NO:24521476236), Aslan AYDIN (T.C.NO:69220085204) , Hızır EKŞİ (T.C.NO:24539475672), Osman AYDIN (T.C.NO:69175086776) yönünden de geçerli olduğuna,
2-Aynı şekilde tensip zaptında verilen 3 aylık geçici mühletin bildirilen davacı şahıslar yönünden de geçerli olduğuna,
3-Tensiple 07/11/2018 tarihine bırakılan duruşma gününün 02/11/2018 günü saat 09:30'a alınmasına,
4-Konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Mehmet Kamil Yıldırım, Mali Müşavir Emine Leyla Kıyat ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Güldal atanmış olup, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR