DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860602
Şehir : Diyarbakır

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/418 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
12.10.2018 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
2018/418 Esas

Davacı , NED-SAN İNŞAAT GIDA TEMİZLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato (İflastan Sonra Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309)) davası nedeniyle;
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
A)DiyarbakirTicaret Sicil Müdürlüğünün 21058 sicil nosunda kayıtlı davacı NED-SAN İNŞAAT GIDA TEMİZLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 27/07/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
b)Davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketlerin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
d)Geçici komiser olarak mali müşavir Veysi Ekmen, Murat Öz ve İcra İflas Hukukçusu Yılmaz Yördem'in görevlendirilmelerine,
e)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
f)Mahkememizin 2018/683 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12/10/2018 günü saat 15:00'te yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR