BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860222
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/557
Tebligat Konusu
:
Konkordato talep eden: ODAŞ YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/557

Davacı, ODAŞ YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 581569 sicil nosunda kayıtlı davacı ODAŞ YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 05/06/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 05/09/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 05/06/2018 tarihli tensip 8 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK'NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK'NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,
b)05/06/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince geçici komiser heyeti olarak mali müşavir Hayri Hakan Kıvanç, İcra İflas Uzmanı İbrahim Bukrek ve Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel'ingörevlendirilmelerine karar verilmiş olup, GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/557 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 05/11/2018 günü saat 14:00'da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR