KONKORDATO KOMİSERİ ÇETİN KEŞAPLI

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KONKORDATO KOMİSERİ ÇETİN KEŞAPLI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023559
Şehir : Kocaeli / Gebze

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.07.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1055 E
Tebligat Konusu
:
VENDOSA REKLAM SANAYİ A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

VENDOSA REKLAM SANAYİ A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERİNDEN
Dosya No: 2018/1055 E
Tebligat Konusu : VENDOSA REKLAM SANAYİ A:Ş:
Tebligat Muhatabı : Alacaklılar ve 3. Şahıslar
(Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1055 E. Sayılı Dosyası )

Gebze Ticaret Sicil Memurluğunun 24365 numarasına kayıtlı, Balçık Köyü, Kocagöl Mevki, Aydın Sokak no22 8-C Blok Gebze I Kocaeli adresinde faaliyet gösteren "VENDOSA REKLAM SANAYİ A.Ş." ne, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1055 E. sayılı dosyasında 17/05/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser olarak görevlendirilen SMMM Çetin KEŞAPLI konkordato komiseri olarak görevlendirildiği, Söz konusu kararın 28/05/2019 tarihli ve 9838 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, icra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin SULTAN ORHAN MAH. 1102 SOKAK N0:5/4 GEBZE KOCAELİ adresine tatil günleri hariç 09:30-17:00 saatleri arasında bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 12/11/2018 ( geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya iş bu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği,İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.

Çetin KEŞAPLI
Smmm Bağımsız Denetçi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR