KÜRESEL GRUP BİLİŞİM EĞİTİM VE YAY. MEDYA TELEKOMİNİKASYON TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet ilanı

KÜRESEL GRUP BİLİŞİM EĞİTİM VE YAY. MEDYA TELEKOMİNİKASYON TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996900
Şehir : Ankara / Çankaya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi
Dosya Numarası
:
2018/621 Esas
Tebligat Konusu
:
Küresel Grup Bilişim Eğitim ve Yay. Med. Tele. Tur ve İnş. San Tic. Ltd.Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KÜRESEL GRUP BİLİŞİM EĞİTİM VE YAY. MED. TELE TUR. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN İLAN

Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.08.2018 tarih 2018/621 E. sayılı kararı ile Başkent VD:6060320220, Mernis No: Ankara Ticaret Sicil No: Karapınar Mah. 19.Cad. No:3 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde bilişim eğitim sektöründe faaliyet gösteren Küresel Grup Bilişim Eğitim ve Yay. Med. Tele. Tur ve İnş. San Tic. Ltd.Şti.'nin konkordato istemi kabul edilerek, 3 aylık konkordato mühleti verilmiş, 04.09.2018 tarihli ek karar ile konkordato komiserliğine görev ve yetki alanları belirlenerek Abdulkadir BOZDOGAN tayin olunmuştur. Mahkemece geçici mühlet kararı 27.11.2018 tarihinde 2 ay süre ile uzatılmış, 23.01.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere kesin mühlet kararları verilmiştir.
1-Yukarıda açık adresi yazılı Küresel Grup Bilişim Eğitim ve Yay. Med. Tele. Tur ve İnş. San Tic. Ltd.Şti'den alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ispat eden senet ve belgeler ile birlikte İİK. nun.299. maddesi uyarınca, bu ilanın Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında en son tarihli ilanın yayımlanmasını takip eden günden itibaren 15 gün içinde hafta içi hergün saat 10:00 ila 16:00 arası konkordato komiseri Abdulkadir BOZDOGAN'”ın bulunacağı Karapınar Mah. 19.Cad. No:3 Balgat Çankaya/ANKARA (Tel:0.541.958 82 59) adresine BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da gerçek veya tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da aynı adrese İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
2-2004 s. İİK .nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların

KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 23/01/2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ;

a-Toplam miktarını (ana para ve fer “ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
b-Vadesini,
c-Çekişmeli olup olmadığını,
d-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
e-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
f-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir.
3-İlânın birer suretinin adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderileceği,alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı müzakerelerine kabul edilmeyeceği İHTAR olunur.
4-2004 Sayılı İ.İ.K nun 301. Maddesi uyarınca. Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlandıktan sonra.aynı kanunun 288. Maddesi uyarınca yapılacak yeni bir ilânla alacaklılar konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet edilecektir.


KÜRESEL GRUP BİLİŞİM EĞİTİM VE YAY. MED. TELE TUR. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KOMİSERİ
YMM. Abdulkadir BOZDOGAN
Konkordato Komiseri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR