İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet duyurusu

İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925372
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/432
Tebligat Konusu
:
Selam Market Gıda Pazarlama Ve Selam Et Lokantası
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
SELAM MARKET GIDA PAZARLAMA
VE SELAM ET LOKANTASI - BEKİR ARTUĞ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/432

E. Sayılı Dosyası)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 408677 sicil numarası ile kayıtlı “Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad. Teknik Yapı Uprise Elite Residence Kat: 31 D: 264 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Selam Market Gıda Pazarlama Ve Selam Et Lokantası - Bekir Artuğ’a, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/432 E. sayılı dosyasında 13/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Ramazan Kayan, Ahmet Serdar Kıyat ve Doç. Dr. Serdar Kale’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Selam Market Gıda Pazarlama Ve Selam Et Lokantası - Bekir Artuğ’dan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Yolu Cad. Konak İş Merkezi A Blok No:30 Kat:3/53 Kadıköy -İstanbul (GSM: 0 533 715 74 08) adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 13/04/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 27/12/2018
Konkordato Komiser Heyeti
Ramazan KAYAN Ahmet Serdar KIYAT Doç. Dr. Serdar KALE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR