BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979460
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/997 e.
Tebligat Konusu
:
Adafen İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
ADAFEN İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN

(Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/997 e. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 698159/0 numarasına kayıtlı, Cumhuriyet mah. Nazım Hikmet Bulvarı 1983 sokak No:7 Piremista Apt. Daire:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren "Adafen İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi" ne Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/997 E. sayılı dosyasında 08.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte , Geçici mühlet kararı ile konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Doç. Dr. Selman YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL ve SMMM Tülin DEMİRCİ'den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, Söz konusu kararın 28.03.2019 tarihli ve 9797 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edildiği,
Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. Maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Yıldız Posta Caddesi, Muzaffer Göksenin Sokak no:1 D:1 Esentepe, Şişli/İstanbul adresine tatil günleri hariç 09:30/17:00 saatleri arasında bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakları Avukatlık Kanununun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında 17.10.2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak ( Kanununun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu, veya işbu evrakların komiserlik adresine posta yolu ile de gönderilebileceği,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
İlan olunur.
KONDORDATO KOMİSER HEYETİ
Doç. Dr. Selman YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Nihal URALSMMM Tülin DEMİRCİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR