MAYSA YAĞ SANAYİ A.Ş.

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı

MAYSA YAĞ SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034586
Şehir : İstanbul / Başakşehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1313 ESAS
Tebligat Konusu
:
MAYKİM YAĞ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş., MAYSA YAĞ SANAYİ A.Ş., MAYPA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., UNİMAR PAZARLAMA TİCARET A.Ş., INTERTANK LOJİSTİK SANAYİ TİCARET A.Ş., MAZLUM AKSOY ve EMRE AKSOY
Tebligat Muhatabı
:
Alcaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1313 E. Sayılı Dosyası)

İkitelli Organize San. Bölg. Mah. Eski Turgut Özal Cad. No.14/A Başakşehir-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Davacılar MAYKİM YAĞ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş., MAYSA YAĞ SANAYİ A.Ş., MAYPA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş., UNİMAR PAZARLAMA TİCARET A.Ş., INTERTANK LOJİSTİK SANAYİ TİCARET A.Ş., MAZLUM AKSOY ve EMRE AKSOY'un görülmekte olan Adi Konkordato'dan Kaynaklı (İİK 288 ila İİK 308 h) davası nedeniyle; Bakırköy 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1313 E.Sayılı dosyasında, 30.05.2019 tarihinden başlamak üzere, 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Hikmet DERE, Erhan ASLANER ve İhsan ŞAHİN’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince, İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin Osmaniye Mah. Şirin Sok. Adalet Apt. 25/5 Bakırköy İSTANBUL adresine, tatil günleri hariç, 09:30-17:30 saatleri arasında, bizzat ( gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların, Avukatlık Kanununun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, alacak kaydı sırasında, 31.12.2018 tarihinden önce ve ( varsa ) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299 f.1c.2 gereğince, ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin, yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, ilan olunur.


Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Hikmet DERE İhsan ŞAHİN Av. Erhan ASLANER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR