YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet ilanı

YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981279
Şehir : Yalova

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/441 Esas
Tebligat Konusu
:
Cms Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(KONKORDATO KOMİSERLİĞİ)
DOSYA NO. : 2018/441 ESAS

ALACAKLILARI, ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI

Konkordato talebinde bulunan davacılar;
Cms Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Süleyman Bey Mahallesi Arabacılar Sokak No:18 İç Kapı No:4 Merkez – Yalova (Yalova V.D. – 211 053 6072) adresinde ikamet eden davacılar Yalova 1. Asliye hUKUK Mahkemesinin 2018/441 sayılı dosyasında tüm davacı borçlu şirket ve şahıslar hakkında 28.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararıyla birlikte geçici mühlet kararında konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen SMMM Fatih Çakalasma, Öğretim Elemanı Ufuk Demirkan, Makine Mühendisi Can Elvanlıoğlu’ ndan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına karar verildiği,
1.Yukarıda ünvanı yazılı şirketler ve şahıslardan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini bir dilekçeye ekleyerek, İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin aşağıda bildirilen adresine her davacı borçlu için ayrı ayrı olmak üzere Yalova ilinde bulunanların bizzat Yalova ili dışında bulunanların ise bulundukları yer Asliye Ticaret Mahkemesi kanalıyla (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
2.Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
3.Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 04.10.2018'den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun'un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarın ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacakların da alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
4.İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilân metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı,
5.Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, her iki şirketin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ilanen tebliğ olunur.08.04.2019
ADRES :
Komiser Fatih Çakalasma’nın
Rüstempaşa Mah.Huzur sk. Balkan işhanı no: 21/16 Merkez – Yalova
Konkordato Komiserleri
Fatih ÇAKALASMA Ufuk DEMİRKAN Can ELVANLIOĞLU
SMMM Öğretim Elamanı Makine Mühendisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR